Oudeland van Strijenroute

Deze korte wandeling loopt door één van de oudste polders van de Hoeksche Waard, het Oudeland van Strijen. Deze polder bestaat vooral uit graslandpercelen en heeft een zeer open karakter. Er is nauwelijks bebouwing en begroeiing in het gebied aanwezig. Als vanouds is het gebied in de winter een belangrijke pleisterplaats voor overwinterende ganzen en eenden. In het voorjaar en de vroege zomer is het een belangrijk broedgebied voor weidevogels. 

De wandeling vertrekt vanuit het centrum van Strijen. Via de Boskade volgt u De Keen, een boezemwater. Hierin wordt het water van de aangrenzende polders uitgemalen. Via de Strijense haven en de schutsluis van Strijensas wordt het water vervolgens afgevoerd naar het Hollands Diep. U volgt het schelpenpad langs de ijsbaan en komt bij de Waleweg. Hier staat gemaal ‘Overwater’, een elektrisch gemaal dat in 1936 het stoomgemaal heeft vervangen.

Bij het gemaal gaat u linksaf de Waleweg op. Onderweg kunt u het greppelpatroon zien zoals dat eeuwen heeft gefunctioneerd. Na 1 km wandelen gaat u rechtsaf de Vlaamseweg in. Dit is één van de weinig overgebleven grindwegen in de Hoeksche Waard. Het uitzicht is weids: de kerktorens van Strijen, Maasdam en Cillaarshoek markeren de horizon. Aan het eind van dit pad gaat u rechtsaf. Dit is de Molenweg.

Na ca. 1 km komt u terug bij De Keen. Hier gaat u rechtsaf het natuurgebied van Staatsbosbeheer in langs de oever van De Keen. Dit pad brengt u weer bij gemaal ‘Overwater’. 

Hier vervolgt u de route via het schelpenpad aan de overzijde van de weg. De Keen brengt u weer terug naar het centrum van Strijen.

De routes

 • Haventje van Goudswaard
  Ca. 6 km
  Geen rondwandeling
 • Haventje van Goudswaard
  Ca. 9,5 km
  Geen rondwandeling
 • Parkeerplaats bij het veer naar Tiengemeten in Nieuwendijk
  Ca. 7,5 km
  Geen rondwandeling
 • Natuurbezoekerscentrum ‘Klein Profijt’ Zalmpad te Oud-Beijerland
  Ca. 3 km
  Geen rondwandeling
 • Parkeerplaats, Zalmpad te Oud-Beijerland (‘Klein Profijt’)
  Ca. 2,5 km
  Geen rondwandeling
 • Natuurbezoekerscentrum ‘Klein Profijt’ Zalmpad te Oud-Beijerland
  Ca. 2 km
  Geen rondwandeling
 • Natuurbezoekerscentrum ‘Klein Profijt’ Zalmpad te Oud-Beijerland
  Ca. 0,5 km
  Geen rondwandeling
 • Zalmpad te Oud-Beijerland (‘Klein Profijt’)
  Ca. 10 km
  Geen rondwandeling
 • Molen ‘Windlust’, Koetsveldlaan 2d te Westmaas
  Ca. 5 km
  Geen rondwandeling
 • Parkeerplaats bij molen ‘Windlust’te Westmaas. Parkeerplaats van het recreatie terrein langs de Binnenbedijkte Maas.
  5,3 km
  Geen rondwandeling
 • Parkeerplaats bij de Hervormde Kerk,Polderdijk 67 te Maasdam
  Ca. 8,5 km
  Geen rondwandeling
 • Molendijk, Puttershoek
  Ca. 19 km
  Geen rondwandeling
 • Molendijk, Puttershoek
  Ca. 20 km
  Geen rondwandeling
 • Ophaalbrug in Strijensas
  Ca. 9 km
  Geen rondwandeling
 • Overgang Boompjesstraat-Molenstraat (Kaai) in Strijen
  Ca. 7 km
  Geen rondwandeling
 • Overgang Boompjesstraat-Molenstraat (Kaai) in Strijen
  Ca. 14 km
  Geen rondwandeling
 • Elk gewenst punt langs de route; beschreven route va Klein Profijt
  Ca. 75 km
  Geen rondwandeling
 • Informatiecentrum Tiengemeten
  6,5 km
  Geen rondwandeling
 • Informatiecentrum Tiengemeten
  4,5 km
  Geen rondwandeling
 • Informatiecentrum Tiengemeten
  10 km
  Geen rondwandeling
 • Overgang Boompjesstraat-Molenstraat (Kaai) in Strijen
 • Ca. 7 km
 • Geen rondwandeling
 • Download route

bijdrage